Downloads

DutchDays hecht veel waarde aan betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie als het gaat om haar uitzendkrachten. Dit ziet u terug in een aantal certificeringen die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Onderstaand onze certificeringen.

ABU certificaat (klik)

  Uiteraard is DutchDays lid van de ABU. Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd.

  SNF certificaat (klik)

  Het SNF-huisvestingscertificaat toont aan dat de DutchDays voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wij worden jaarlijks gecontroleerd op de staat van de woningen waarin onze uitzendkrachten wonen, voldoet deze niet aan de strenge criteria van het SNF dan ontvangen we geen certificaat.

  Verklaring betalingsgedrag belastingdienst (klik)

  De WKA verklaring of ook wel ‘’verklaring betalingsgedrag’’ genoemd ontvang je alleen maar wanneer er geen betalingsachterstanden zijn bij de belastingdienst. U als opdrachtgever bent er dus zeker van dat Dutch Days BV keurig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan wanneer er een recente verklaring aanwezig is.

  SNA certificaat (klik)

  Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

  ABU CAO 2021 (klik)

  Alle uitzendkrachten die werken via DutchDays vallen onder de ABU-cao In deze CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen.